Privacy policy

Disclaimer

Deze website is eigendom van FAKRO Sp. z.o.o. en wordt beheerd door FAKRO Nederland bv (respectievelijk "wij", "ons", "onze" of "auteurs"). De commerciële materialen op de site zijn niet het aanbod maar een presentatie van de producten die worden aangeboden door het FAKRO concern.


De auteurs geven geen garantie over de actualiteit, juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot het materiaal of enig hieruit volgende schade zijn uitgesloten. De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist gebruik van de verstrekte informatie. 


Content

De FAKRO website bevat links naar andere websites. FAKRO is niet verantwoordelijk voor de praktijken of de inhoud van andere websites. Alle namen, afbeeldingen en overige merken die voorkomen op de site zijn handelsmerken van FAKRO of worden met toestemming gebruikt door FAKRO Nederland bv. Het is verboden om afbeeldingen te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​op de site of middels een overeenkomst. Elk ongeoorloofd gebruik van de beelden kan gelden als inbreuk op het auteurs- en merkenrecht.

Het is toegestaan kopieën van de site te downloaden voor non-commercieel (eigen) gebruik, mits u de eigendoms en copyright vermelding intact houdt. Content mag niet gereproduceerd, bewerkt, gedistribueerd of gepubliceerd worden zonder explicite toestemming van FAKRO.