Beoordelingsgrondslag 009 definitief

Beoordelingsgrondslag 009 definitief

Afgelopen week is de Beoordelingsgrondslag 009 (BGS009) definitief geworden. De BGS009 heeft betrekking op de persoons- en/of procescertificatie voor de montage van daglichtsystemen in daken. Dit werd mede door FAKRO mogelijk gemaakt.

Wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’

Goed nieuws: op 14 mei 2019 is de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ aangenomen door de Eerste Kamer. Al enige tijd krijgen montagespecialisten uitleg over deze wet. FAKRO staat namelijk niet alleen voor kwaliteit van producten, ook de juiste inbouw vinden we erg belangrijk. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument en de bouwende partijen evenwichtiger. Daar dragen we bij FAKRO dan ook graag aan bij.

De BGS009 is een voorbereiding op deze wet. Het document is opgesteld door SKH in samenwerking met meerdere organisaties, waaronder FAKRO Nederland. Zo kan men voor de BGS009 kiezen om een certificaat in de montage te krijgen. De eisen die hierin zijn opgenomen, worden door SKH gehanteerd bij de beoordeling van een aanvraag en de instandhouding van een SKH-persoonscertificaat en/of SKH-procescertificaat voor de montage van daglichtsystemen in daken.

Daarnaast geeft de BGS009 een goede leidraad voor het volgens het bouwbesluit monteren van daglichtsystemen. Deze BGS is opgesteld vanuit een praktischebenadering, montagespecialisten kunnen het daadwerkelijk toepassen. Zo is er bijvoorbeeld een eenvoudig stroomschema, opgesteld door een constructeur (SHR), opgenomen in de de BGS009. Dit schema kan men aanhouden om na te gaan welke constructieve elementen men terug moet brengen om de doorbroken sporen of gordingen op de juiste wijze constructief op te vangen.

Meer informatie

Wilt u hier meer over weten? Uitgebreide informatie staat in de beoordelingsgrondslag 009 voor de montage van daglichtsystemen in daken.