Verhoog de productiviteit op de werkvloer

Verhoog de productiviteit op de werkvloer

Wat doet ’t mooiste licht met je? Zorgt het alleen voor een mooiere ruimte en een betere sfeer of heeft het ook andere voordelen? Het belang van daglicht is groter dan de meeste mensen denken. Lees meer over welke effecten het heeft op de werkvloer.

 

't Mooiste licht op de werkvloer

FAKRO 't mooiste licht - verhoog de productiviteit op de werkvloer’t Mooiste licht heeft een positief effect op de productiviteit van mensen. Daarnaast zorgt daglicht ook nog voor een positieve invloed op de tevredenheid van mensen. Je zou dus zeggen dat vooral werkruimtes beschikken over een overvloed aan daglicht. Dit is echter vaak niet het geval en daar zijn verschillende redenen voor. Zo geldt de eis dat er via dak- of gevelopeningen ‘zo veel mogelijk’ daglicht moet toetreden in een ruimte. De regelgeving specificeert deze eis echter niet. In de praktijk geldt wel dat het percentage glas (het gezamenlijk oppervlak van daglichtopeningen gedeeld door het vloeroppervlak van de werkruimte) ten minste 5% is. Dit is niet erg veel en de voorkeur gaat dan ook uit naar een percentage glas van 20 tot 40%. Een tweede reden is dat men het in het verleden eenvoudiger vond om zo min mogelijk daglichtoplossingen (gevelramen/dakramen etc.) toe te passen. Op deze manier waren er namelijk ook geen maatregelen nodig om zonnewarmte te weren en verblinding te voorkomen. Daarnaast was in die tijd kunstlicht goedkoop en speelde energieverbruik nog geen rol.

 

Hoe komt het?

Verhoog de productiviteit op de werkvloerHoe komt het dan dat 't mooiste licht een positief effect heeft op zowel de productiviteit als de tevredenheid van mensen? Daglicht is voor iedereen belangrijk, het stuurt ons biologische ritme en verbetert de slaapkwaliteit. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat werknemers die dicht bij een raam zitten gemiddeld 46 minuten langer slapen dan werknemers die niet in contact komen met daglicht. Naast het binnenkomende daglicht speelt ook het uitzicht een belangrijke rol, werknemers vinden het namelijk belangrijk dat zij van zich af kunnen kijken. Over het algemeen kan dus wel gezegd worden dat 't mooiste licht op de werkvloer zorgt voor betere prestaties en tevreden mensen! Benieuwd naar wat er allemaal mogelijk is, kijk voor meer inspiratie op www.hetmooistelicht.nl

 

’t Mooiste licht met dakramen van FAKRO

Het architectenbureau op de foto is een mooi voorbeeld waar Verhoog de productiviteit op de werkvloerFAKRO dakramen de productiviteit en tevredenheid op de werkvloer verhogen. De tuimeldakramen brengen ’t mooiste licht op dit kantoor. De bureaus van de medewerkers staan dicht bij de dakramen, hierdoor profiteren zij maximaal van het binnenvallend daglicht.   

Bronnen:
http://www.dearbocatalogus.nl/handreiking-kantooromgeving/b-121-daglicht-en-uitzicht
https://www.dgbc.nl/sites/dgbc.nl/files/bijlagen/DGBC-Gezondheid,-Welzijn-&-Productiviteit-in-Kantoren.pdf